Şubat 2018 Sonu Portföy Durumu

Şubat 2018 sonu itibariyle portföyüm şu sekilde;

Toplam portfoy büyüklüğümün Ocak 2017 başından Şubat 2018 sonuna kadar gelişimi şu şekilde oldu.

Yukarıdaki portfoy gelişimi tablosunda görülebileceği üzere BIST Şubat ayı içinde benim için iyi bir performans sergiledi.

Aşağıdaki tabloda elimdeki hisselerin 2018 yılında verecekleri temettü miktarları görülebilir.

Not: Burada bahsettiğim kendime ait görüşlerim hiç kimse için bir yatırım tavsiyesi değildir, olamaz.